Na tej stronie umieszczono kody JavaScript.
Skrypt możesz uruchomić używając nowszej wersji przeglądarki. Oczywiscie nigdzie nie jest powiedziane że ktokolwiek cokolwiek musi...
Miłego Dnia.

strona główna   |   regulamin   |   dojazd   |   galeria   |   linki   |   nagroda specjalna   |   kontakt   |   komunikaty  | 
opis dyscypliny   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |  R E G U L A M I N
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI KULOWEJ
O PUCHAR BRACI BAJKOWSKICH


1. Cel zawodów:
            - Popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie Gminy Twardogóra, powiatu oleśnickiego oraz Dolnego Śląska.


2. Organizator zawodów:
            - Zarząd miejsko gminny Ligi Obrony Kraju w Twardogórze
            - Sponsorzy - Aleksander Bajkowski i Witold Bajkowski

3. Termin zawodów:
            - 8 sierpień 2015 r godz 9:00

4. Miejsce zawodów:
            - Strzelnica Sportowa LOK przy ul. Lipowej w Twardogórze

5. Konkurencje:
            - karabin dowolny kal.5,6 mm, postawa leżąc z wolnej ręki, odległość 50 m, tarcza TS-1 – 5 strzałów próbnych, 10 ocenianych, łączny czas strzelania: amatorzy 15 minut ; grupa powszechna - 15 minut
            - pistolet sportowy, odległość 25 m, tarcza TS-4 – 5 strzałów próbnych, 10 ocenianych, łączny czas strzelania 15 minut - amatorzy i grupa powszechna.

6. Broń i amunicja:
            - Broń i amunicje zabezpiecza organizator, dopuszcza się strzelanie z własnej broni
            - Organizator nie zapewnia lunet na stanowiskach

7. Uczestnictwo:
            - Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej podziałem na kategorie:
                        - junior karabin (urodzeni w 1998 r i młodsi)
                        - junior pistolet (urodzeni od 1998 r do 2001 r)
                        - seniorzy kobiety
                        - seniorzy mężczyźni
                        - grupa powszechna (klubowicze)

8. Nagrody:
            - za zajęcie miejsca I puchary,
            - za zajęcie miejsca od I do III medale w każdej kategorii,
            - za zajęcie miejsca od I do VI - dyplomy
            - Nagroda specjalna super strzelca - w klasyfikacji łącznej karabin + pistolet ( nie dotyczy             - klubowiczów)

9. Zasady bezpieczeństwa
            - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS i regulaminem strzelnicy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10. Postanowienia końcowe:
            - zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt
            - opłata startowa wynosi 10 zł od konkurencji - juniorzy 5 zł
            - sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów po zgłoszeniu ich na piśmie
              w czasie nie później niż 15 minut po zakończeniu konkurencji strzeleckiej
            - dopuszcza się strzelanie z użyciem podpórki w konkurencji karabin w kategorii junior
            - w przypadku osiągnięcia tej samej ilości punktów przez zawodników wyróżnikiem
            - pierwszeństwa jest:

                        - liczba dziesiątek
                        - liczba dziesiątek centralnych
                        - liczba dziewiatek itd.

            - organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych
              zmian w regulaminie zawodów, podając je przed ich rozpoczęciem.
            - przewidziany jest posilek dla zawodnikow
            - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

11. Zgłoszenia:
            - zgłoszenia zawodników w dniu zawodów od godziny 9:00
            - Zapisy zawodników na konkurencję karabin (jako pierwszą) przyjmowane są
            do godziny 12:00
            - Zapisy na konkurencję pistoletową przyjmowane są do czasu rozpoczecia ostatniej zmiany strzelającej konkurencje karabin