Na tej stronie umieszczono kody JavaScript.
Skrypt możesz uruchomić używając nowszej wersji przeglądarki. Oczywiscie nigdzie nie jest powiedziane że ktokolwiek cokolwiek musi...
Miłego Dnia.

strona główna   |   regulamin   |   dojazd   |   galeria   |   linki   |   nagroda specjalna   |   kontakt   |   komunikaty
opis dyscypliny   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |  

SPORT STRZELECKI - opis podstawowy

W skład sportu strzeleckiego wchodzą:
strzelectwo sportowe
strzelectwo długodystansowe
strzelectwo westernowe
strzelectwo czarnoprochowe i historyczne
strzelectwo kurkowe
strzelectwo dynamiczne

Sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach:
pistolet
karabin
strzelba gładkolufowa
W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie.

Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników.

Podstawowe kategorie wiekowe strzelców:
młodzicy – do 15 lat
juniorzy młodsi – 16 i 17 lat
juniorzy – 18, 19 i 20 lat
seniorzy – od 21 lat
w tym młodzieżowcy – 21, 22 i 23 lata

Podstawowe grupy zawodników:
Kobiety – bez ograniczenia wieku
Mężczyźni – bez ograniczenia wieku
Weterani – od 45 lat
Młodzież szkolna, służby mundurowe, itp.

Wykaz podstawowych konkurencji w poszczególnych dyscyplinach*:

pistolet

karabin

strzelba gładkolufowa

   Pistolet pneumatyczny*

   Karabin pneumatyczny*

   Trap

   Pistolet sportowy*

   Karabin dowolny*

   Double Trap

   Pistolet szybkostrzelny*

   Karabin sportowy*

   Skeet

   Pistolet standardowy*

   Karabin standardowy*

 

   Pistolet centralnego zapłonu*

 

   Pistolet dowolny*

 

   Pistolet dynamiczny
   Pneumatyczny pistolet dynamiczny
* Szczegółowe parametry broni w zbiorze regulaminów ISSF

Obowiązujące odległości w strzelectwie sportowym (odległość liczona od linii ognia do linii tarcz):

10 m – strzelanie z broni pneumatycznej (pistolety i karabiny pneumatyczne)
25 m – strzelanie z broni kulowej krótkiej (pistolety i rewolwery bocznego i centralnego zapłonu)
50 m – strzelanie z broni kulowej długiej i krótkiej (karabiny małokalibrowe bocznego zapłonu i małokalibrowy pistolet dowolny bocznego zapłonu)
300 m – strzelanie z broni kulowej długiej (karabiny dużego kalibru, centralnego zapłonu)

Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.

Kaliber broni podaje się w następujących jednostkach:
milimetry lub cale (broń pneumatyczna i kulowa) wagomiar (broń śrutowa)
Wagomiar - oznacza liczbę kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z ołowiu o masie jednego funta angielskiego (453,6 g).
Im mniejsza liczba, czyli im mniej kul można odlać, tym średnica przewodu lufy większa.
Tabela z przeliczeniem jednostek kalibru

milimetry

cale

wagomiar

4,5 mm

.177

 

5,6 mm

.22

 

7,62 mm

.30

 

8 mm

.315

 

9 mm

.35

 

9,65 mm

.38

 

11,43 mm

.45

 

16,8 mm

 

kaliber 16

18,2 mm

 

kaliber 12

19,7 mm

 

kaliber 10Obowiązujące kalibry broni w strzelectwie sportowym:
4,5 mm – broń pneumatyczna
5,6 mm – broń kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu
do 8 mm – karabiny dużego kalibru
7,62 – 9,65 mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
nie większy niż 12 – broń śrutowa

W strzelectwie sportowym można stosować następujące przyrządy celownicze:
otwarte – szczerbinka i muszka
zakryte – przeziernik i muszka
optyczne – luneta przymocowana do lufy karabinu (wyłącznie w konkurencji Ruchoma tarcza)

Podstawowe komendy wydawane w strzelectwie sportowym:
ŁADUJ, START, STOP, ROZŁADUJ

Kary stosowane w strzelectwie sportowym za nieprzestrzeganie przepisów i regulaminów:
OSTRZEŻENIE - żółta kartka
ODJĘCIE PUNKTÓW - zielona kartka
DYSKWALIFIKACJA - czerwona kartkaOpis najczęściej rozgrywanych konkurencji strzeleckich

pełna nazwa: Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni
skrót: Ppn 60

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm.

Ppn10m1
Tarcza do strzelań z pistoletu pneumatycznego 
Odległość strzelania – 10 m.

Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy otrzymują 60 tarcz ocenianych, do których oddają po jednym strzale do tarczy.
Mężczyźni, seniorzy i juniorzy oddają 60 strzałów ocenianych
Kobiety, seniorki, juniorki, juniorki młodsze oraz juniorzy młodsi oddają 40 strzałów, natomiast młodziczki i młodzicy oddają 30 strzałów ocenianych.


pełna nazwa: Karabin pneumatyczny 40 strzałów - kobiety, Karabin pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni
skrót: Kpn 40, Kpn 60
Konkurencja polega na oddaniu 40 strzałów ocenianych do tarcz których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania – 10 m.

Kpn10m1
Tarcza do strzelań z karabinu pneumatycznego 
Odległość strzelania – 10 m.

Informacje dotyczące liczby strzałów ocenianych w poszczególnych kategoriach wiekowych są identyczne jak w konkurencji pistolet pneumatyczny.


pełna nazwa: Karabin sportowy 60 strzałów leżąc - kobiety, Karabin dowolny 60 strzałów leżąc - mężczyźni
skrót: Ksp 60 l, Kdw 60 l
Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm.

Odległość strzelania – 50 m.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodniczki strzelają najczęściej po 1 strzale do jednej tarczy.


pełna nazwa: Karabin dowolny 3x40 strzałów - mężczyźni, Karabin sportowy 3x20 strzałów - kobiety
skrót: Kdw 3x40, Ksp 3x20
Konkurencja polega na oddaniu po 40 strzałów ocenianych w trzech postawach strzeleckich: leżącej, stojącej i klęczącej do tarcz takich jak w konkurencji karabin sportowy – 50 m

Kdw50m
Tarcza do strzelań w konkurencjach karabinu sportowego i karabinu dowolnego 
Odległość strzelania – 50 m.pełna nazwa: Pistolet dowolny 60 strzałów – mężczyźni
skrót: Pdw 60 – mężczyźni

Konkurencja polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Na ogólnopolskich zawodach strzeleckich zawodnicy strzelają najczęściej po 10 strzałów do jednej tarczy. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem.


pełna nazwa: Pistolet sportowy 30+30 strzałów – kobiety

skrót: Psp 30+30 – kobiety

Konkurencja składa się z dwóch części: dokładnej (30 strzałów) i szybkiej (30 strzałów).
Część dokładna: 6 serii po 5 strzałów do tarczy której czarne pole ma średnicę 200 mm.
Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Odległość strzelania – 25 m.
Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
Zawodniczka w ciągu 5 minut oddaje 5 strzałów ocenianych do jednej tarczy.
Po części dokładnej, po kilkugodzinnej przerwie, rozpoczyna się część szybka, polegająca na oddaniu 6 serii po 5 strzałów do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Czarne pole tarczy ma średnicę 500 mm, a dziesiątka 100 mm.
Tarcza odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 3 sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał.

Następnie tarcza zamyka się na 7 sekund – widoczna jest tylko krawędź tarczy. W części szybkiej zawodnik oddaje w tym rytmie 30 strzałów ocenianych.pełna nazwa: Pistolet centralnego zapłonu 30+30 strzałów – mężczyźni
skrót: Pcz 30+30 – mężczyźni
Konkurencja jest podobna do Psp 30+30. Różnica polega na innym rodzaju broni i amunicji.
W konkurencji pistolet centralnego zapłonu strzela się z broni o kalibrze od 7,62 mm do 9,65 mm i naboi centralnego zapłonu.

Pdw50mPsp25m

Tarcza do strzelań w konkurecji pistoletu dowlolnego i pistoletu sportowego (strzelanie dokładne).
Odległość strzelania – 50 m (pistolet dowolny), 25 m (pistolet sportowy).

 
 Psz25m

Tarcza do strzelań na 25 m w konkurencji pistolet sportowy-część szybka,
pistolet centralnego zapłonu-część szybka i pistolet szybkostrzelny
pełna nazwa: Trap 125 – mężczyźni / Trap 75 - kobiety
skrót: T 125 – mężczyźni / T 75 - kobiety

Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków o średnicy 110 mm, wysokości 25-26 mm i masie 105 g, wyrzucanych ze schronu w odległości 15 m od linii pięciu stanowisk strzeleckich.
Do każdego rzutka mogą być oddane 2 strzały. Po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, kiedy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo poruszając się od strony lewej do prawej.


pełna nazwa: Skeet 125 – mężczyźni / Skeet 75 - kobiety
skrót: S 125 – mężczyźni / S 75 - kobiety
Konkurencja polega na strzelaniu ze strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z dwóch budek. Do rzutka można oddać tylko jeden strzał.
Pole do strzelania konkurencji skeet składa się z dwóch budek (wysokiej i niskiej) i ośmiu stanowisk strzeleckich rozmieszczonych na obwodzie wycinka okręgu o promieniu 19,2 m.
Rzutki wyrzucane są pojedynczo z wysokiej i niskiej budki.
Zawodnicy po oddaniu strzału przechodzą na kolejne stanowisko.
Mężczyźni strzelają do 125 rzutków natomiast kobiety do 75 rzutków.


pełna nazwa: Pistolet dynamiczny
skrót: Pdn
Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. min. 9 mm do tarcz i celów metalowych rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.
Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.
Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.
Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów.
Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.
Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, modyfikowana, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.
Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma "ważonych" współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

Pdn

Przykładowa tarcza do strzelań konkurencji pistolet dynamiczny.
Tarcza ma wymiary 580 x 460 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C - 3 lub 4 pkt., pole D 1 lub 2 pkt
w zależności od parametrów naboju i klasy w której startujemy.
pełna nazwa: Pneumatyczny Pistolet dynamiczny
skrót: Ppd
Konkurencja polega na strzelaniu z pistoletów i rewolwerów pneumatycznych strzelających plastikowymi kulkami o średnicy 6 mm do tarcz i celów rozstawionych na torze strzelnicy w sposób zgodny z przepisami konkurencji.
Konkurencja co do zasady jest identyczna jak "pistolet dynamiczny" z tym, że z racji stosowanej broni może być z powodzeniem rozgrywana w każdej hali sportowej lub sali gimnastycznej.
Ustawienie , rozmieszczenie oraz ilość celów wymusza na zawodniku różne pozycje i postawy strzeleckie w różnych miejscach na torze oraz niezbędne przeładowania broni.
Wynikiem zawodnika jest współczynnik otrzymany z podzielenia sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas jaki musiał poświęcić na ich trafienie.
Konkurencja obejmuje, w zależności od rangi zawodów, od kilku do kilkunastu ( i więcej) torów. Ustawione przebiegi (tory) mogą być, w zależności od ilości strzałów niezbędnych do ich ukończenia krótkie do 9 strzałów, średnie 10-16 strzałów lub długie 17-32 strzałów.
Rywalizacja przebiega w klasach uzależnionych od rodzaju i wyposażenia broni ( np. otwarta, standardowa, produkcyjna) oraz kategoriach wiekowych.
Zawodnicy podzieleni na grupy ( niezależnie od klasy i kategorii) strzelają kolejno na poszczególnych torach. O wyniku w zawodach decyduje suma "ważonych" współczynników osiągniętych na poszczególnych torach.

Ppd

Tarcza do strzelań konkurencji pneumatyczny pistolet dynamiczny.
Tarcza ma wymiary 375 x 300 mm.
Za trafienie w pole A otrzymujemy 5 pkt., pole C - 3  pkt., pole D 1 pkt. .